Telefonas (310) 35 030
Faksas (310) 35 033
El.paštas info@varmu.lt
 Aplinkos ministerija Generalinė miškų urėdijaValstybiniai miškai 
#

VEIKLA

Valstybės įmonė Varėnos miškų urėdija

Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna, Įm. kodas 191805256

Tel. 8(310) 35030 , faks. 8(310) 35033, e l. paštas info@varmu.lt

 


   Pagal Miškų valdymo tarybos (Forest Stewardship Council® —  FSC®) principus ir kriterijus buvo sertifikuoti VĮ Varėnos miškų  urėdijos visi valstybinės reikšmės miškai. Ypatingas dėmesys skiriamas  biologinės įvairovės ir su ja susijusių vertybių išsaugojimui. Tuo  tikslu VĮ Varėnos miskų urėdija parengė saugomų teritorijų projektą.

   Kviečiame visus miškų lankytojus bei nevyriausybines  organizacijas aktyviai dalyvauti atrenkant teritorijas biologinės  įvairovės išsaugojimui ir tiekti informaciją apie urėdijos miškuose  pastebėtas biologiškai vertingas teritorijas, retų bei saugomų rūšių  radimvietes.

   Projekto tekstą rasite mūsų interneto svetainės skyrelyje  “Saugomos teritorijos”. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti urėdijai:  Miškininkų g. 5, LT-65156, Varėna, el. p. info@varmu.lt, taip pat interneto svetainės www.varmu.ltskyrelyje “ Klausimai”

   Didžioji Varėnos miškų urėdijos teritorijos dalis (Vilniaus  kraštas) 1918 m., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo okupuota  Lenkijos. Dabartinė Varėnos miškų urėdija buvo organizuota 1939 m.,  Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą. Tačiau Antrojo pasaulinio karo metu  jos veikla buvo neefektyvi. 1944 m. liepos mėn., frontui praėjus į  vakarus, buvo atkurta ir Varėnos miškų urėdija. Urėdijai buvo priskirtas  47065 ha miškų plotas, suskirstytas į 5 girininkijas. 1945 m. vietoje  urėdijos buvo organizuotas Varėnos miško pramonės ūkis, o 1947 m. —  Varėnos miškų ūkis, kurio plotas buvo 102774 ha ir buvo suskirstytas į 7  girininkijas. Jam priklausė ir dabartinių Druskininkų miškų urėdijos  bei Dzūkijos nacionalinio parko miškų plotai. 1952 metų reorganizacijos  metu įkurus Druskininkų ir Marcinkonių miškų ūkius bei panaikinus Daugų  miškų ūkį (Daugų ir Onuškio girininkijos buvo prijungtos Varėnos miškų  ūkiui) Varėnos miškų ūkio plotas 61827 ha suskirstytas į 7 girininkijas.  1957 m. perdavus Daugų girininkiją Alytaus miškų ūkiui, 1958 m. —  Onuškio girininkiją — Valkininkų miškų ūkiui, Varėnos miškų ūkio likęs  53867 ha plotas buvo padalintas į 10 girininkijų. 1973 m. buvo įkurtas  Varėnos miško įmonių gamybinis susivienijimas: Varėnos miško pramonės  ūkis tapo pagrindine įmone, o Druskininkų, Marcinkonių ir Valkininkų  miškų ūkiai filialais (1978 m. prijungtas Alytaus miškų ūkis). 1990 m.  susivienijimas panaikintas ir atkurta Varėnos miškų urėdija. Varėnos  miškų urėdijos teritorija 2012 m. miškotvarkos duomenimis yra 76,0 ha  ploto, t.t. valstybinių miškų 27842,5 ha, suskirstyta į 9 girininkijas:

   Dainavos, Dubičių, Glūko, Kaniavos, Marcinkonių, Matuizų, Perlojos, Rudnios, Zervynų.

   Pagal fizinį — geografinį rajonavimą Varėnos  miškų urėdijos teritorija priklauso net trims sritims: Pietų Lietuvos  (Dzūkų ir Sūduvos) aukštumai, kuri apima šiaurės — vakarų urėdijos dalį  (Merkio girininkijos ŠV dalis), Pietryčių (Merkio — Katros — Baltosios  Ančios) lygumos rajono Merkio žemupio, Katros lygumos parajonį, kuris  apima didžiausią urėdijos dalį (Glūko, Perlojos, Zervynų g-jas,  šiaurrytinę — Matuizų, pietinę — Kaniavos g-jų dalis, Rudnios ir Dubičių  girininkijas) ir Lydos plynaukštės rajoną, kuriam priklauso rytinė  urėdijos dalis (Matuizų ir Kaniavos girininkijų rytinės dalys).

   Varėnos miškų urėdijos klimatas yra vienas iš  kontinentaliausių šalyje, kuris įeina į Rytų klimatinį parajonį.  Karščiausias mėnuo — liepa (+17,7 0C), šalčiausias — sausis (-5,4 0C).  Vidutinis metinis kritulių kiekis — 682 mm. Lietingiausias liepos mėnuo  (98 mm). Vegetacijos periodas prasideda balandžio mėn. pradžioje ir  tęsiasi iki spalio pabaigos. Vidutinis sniego dangos storis — 24 cm.  Dienų skaičius su sniego danga — 95 dienos. Vyrauja silpni (2,7 m/sek.)  pietvakarių krypties vėjai. Stipresni nei 15 m/sek. vėjai labai reti.

   Urėdijos teritorijoje vyrauja normalaus drėgnumo  dirvožemiai (N hidrotopas) — 77 %. Didžiausią plotą užima normalaus  drėgnumo nederlingos (Nb) augavietės — 50,3 %, labai nederlingos (Na) —  21,7 %, pelkinėse augavietėse yra tik 4 % pušynų. Pagal granuliometrinę  sudėtį mineraliniai lengvi (smėlis, žvyras) dirvožemiai — 88,7 %,  organiniai dirvožemiai — 10,3 %. Pagal miško tipų serijas vyrauja  brukninė — mėlyninė — 39 %, kerpinė — 22 %, brukninė — 12 %.